COVID-19 (CORONAVIRUS)

Belangrijke informatie voor de medewerkers van Evonik Antwerpen

Update 21.09.2020 - 11u30

Gezien de stijging van het aantal besmettingen en hospitalisaties vragen wij al onze medewerkers, de vele inspanningen die zij de voorbije weken geleverd hebben, vol te houden.

Buitenlandse reizen

Meer en meer collega's beginnen plannen te maken voor vakanties tijdens de komende herfst- en wintermaanden.

Ondertussen is er meer kennis rond het COVID-19 virus en is geweten dat het virus langer overleeft bij koude temperaturen. Bovendien komen mensen meer binnenshuis én dichter bij elkaar wat de gezondheids- of besmettingsrisico's aanzienlijk verhoogt.

Evonik raadt ten stelligste af om buitenlandse reizen te plannen. Bovendien zal er, gezien de snelwisselende kleurenindelingen van de diverse landen, veel onzekerheid zijn over mogelijke consequenties bij terugkeer.

Naast het gezondheidsrisico kunnen er ook sociale gevolgen zijn naar de naaste collega's toe (garantie minimale bezetting en het niet kunnen opnemen van verlofdagen).

Contact tracing door medische dienst

Om de contact tracers van de overheid te ontlasten zal de medische dienst in opdracht van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid de contact tracing uitvoeren van de professionele contacten met collega’s intern in het bedrijf. Het doel hiervan is de verspreidingsketen van COVID-19 op het werk te stoppen indien een medewerker COVID-positief getest wordt. Detailinformatie hierover wordt nog gepubliceerd in het CPBW verslag van 17.09.2020.

En bovendien wordt er nogmaals opgeroepen hoog-risicocontacten op het werk absoluut te vermijden (door afstand te houden en/of consequent MNS-masker te dragen), zodat het risico op onderlinge besmettingen en verplichte quarantaines geminimaliseerd wordt. Contact tracing van privé-contacten wordt niet door de medische dienst uitgevoerd, maar door de contact tracers van de overheid.

Regeling personeelsrestaurant

Nu de vakantieperiode achter ons ligt, merken we dat er terug meer maaltijden geconsumeerd worden in het zitgedeelte van het personeelsrestaurant, en er piekmomenten zijn in het eerste blok van 12.00u - 12.45u.

Gezien het beperkt aantal zitplaatsen, rekeninghoudend met het respecteren van de social distancing, vragen wij uitdrukkelijk om meer gespreid naar het personeelsrestaurant te komen en de nodige tijd voor het nuttigen van je middagmaal te beperken. Enkel door voldoende spreiding van de toestroom aan medewerkers naar het personeelsrestaurant kunnen we vermijden dat er terug strengere maatregelen opgelegd dienen te worden.

Het zitgedeelte van de kantine blijft voorbehouden voor medewerkers die een warme maaltijd nuttigen of op de eigen afdeling niet over voldoende plaats beschikken om social distancing te garanderen.

Wij willen alle medewerkers er nogmaals aan herinneren dat bij het afhalen van maaltijden uit de kantine en bij de bewaking zoveel mogelijk gebundeld afgehaald moet worden (1 medewerker/ploeg).

De regeling voor contractoren blijft nog steeds behouden. D.w.z dat zij enkel terecht kunnen in de kantine tijdens de afhaalmomenten in de voor- en namiddag (van 10u00 - 11u15 en van 15u00 - 16u00).

De kantine en het zitgedeelte van de kantine blijft tijdens de middagservice enkel toegankelijk voor Evonik-medewerkers.

Teambuilding - Externe evenementen

Overeenkomstig de richtlijnen van het Evonik concern worden alle externe evenementen verboden tot het einde van 2020.

Concreet betekent dit dat externe jubilarisfeesten, gepensioneerdendiners en teambuildingsactiviteiten zullen verschoven worden naar 2021.

REIZEN EN REISADVIEZEN

Regeling terugkeer uit verlof

De Stuurgroep Pandemie van Evonik Antwerpen heeft volgens de reisadviezen van de FOD Buitenlandse Zaken onderstaande procedure opgesteld voor de medewerkers die terugkeren uit verlof in het buitenland.

Om de gezondheid van de medewerkers en de economische belangen van Evonik Antwerpen te verzekeren moet het risico op het verspreiden of binnenbrengen van COVID-19, zoals gebeurde na de Krokusvakantie, geminimaliseerd worden. Daarom legt Evonik strengere eisen op dan de Belgische overheid.

Niet-noodzakelijke reizen BUITEN volgend gebied: Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Liechtenstein, IJsland en Noorwegen, blijven verboden.

Of reizen BINNEN dit gebied (EU, VK, Zwitserland, Liechtenstein, IJsland en Noorwegen) toegelaten is, kan je nakijken op de website van de FOD Buitenlandse Zaken. Voor rode zones legt de overheid een reisverbod op voor niet-essentiële reizen. Voor oranje zones wordt reizen sterk afgeraden. Bekijk regelmatig (zeker de dag vóór en van vertrek en de dag vóór en van thuiskomst) deze website:

Evonik neemt bijkomende maatregelen. Je meldt je bij terugkeer uit het buitenland telefonisch bij de Medische Dienst (toestel 3622 of 3235).

Voor de toepassing van onderstaande maatregelen van Evonik, kijk je op bovenstaande website in de rubriek 'U keert terug uit ...' naar het groene, oranje en rode symbool. Op dit moment betreft het de volgende symbolen:

*Quarantaine: 14 dagen thuisblijven ofwel terugkomen na twee negatieve testen (2de test ten vroegste negen dagen na terugkeer).

Gepland verlof tijdens quarantaine blijft op te nemen.

Indien de overheid bijkomende maatregelen of mogelijkheden zou voorzien, kan deze regeling herzien worden.

Opgelet: Werd jou een quarantaine-attest afgeleverd of werd je getest op COVID-19, gelieve dan voor je naar Evonik komt, de medische dienst te contacteren.

Hou er ook rekening mee dat je bij terugkeer in bepaalde gevallen voor de overheid een 'Public Health Passenger Locator Form' moet invullen. Voor meer informatie:

Het spreekt voor zich dat medewerkers die symptomen vertonen niet naar Evonik komen en zich bij de huisarts melden. Indien inwonende huisgenoten (partner, kinderen, ...) 'positief' getest zijn op het COVID-19 virus, moeten de medewerkers uit voorzorg 14 dagen in quarantaine. Indien inwonende huisgenoten een COVID-19 test hebben laten uitvoeren, waarvan het resultaat nog niet gekend is, gaat de medewerker uit voorzorg al in quarantaine. Medewerkers melden dit steeds bij hun directe chef en de medische dienst.