COVID-19 (CORONAVIRUS)

Belangrijke informatie voor de medewerkers van Evonik Antwerpen

Update 01.07.2021 

Vanaf 1 juli wijzigt de reisregeling en de test- en quarantaineregeling voor risicocontacten. Vanaf 5 juli zijn er on site bovendien enkele versoepelingen van toepassing.

Stand van zaken positieve COVID-personen

Sinds begin maart 2020 zijn er 70 Evonik-medewerkers en 24 contractoren positief op COVID getest, waarbij zich in de laatste twee weken geen besmettingen voordeden.

Arbeidsorganisatie

Telewerk is vanaf 28.06.2021 niet meer verplicht door overheid, wel nog aanbevolen. Telewerk voor medewerkers die niet noodzakelijk aanwezig moeten zijn on site en volwaardig vanop afstand kunnen werken via VPN-verbinding, wordt aangemoedigd. Indien het echter voor de uitvoering van de functie een beduidend voordeel biedt dat de taken op de firma uitgeoefend worden, wordt de arbeidsplaats zo georganiseerd dat de taken op de afdeling veilig uitgevoerd kunnen worden.

Vanaf 05.07.2021 zijn meerdere personen per bureel/eiland toegelaten mits 1,5 m afstand tussen werkplekken kan gewaarborgd worden en het lokaal regelmatig geventileerd wordt.

Reizen

Niet–essentiële reizen buiten de Europese Unie/de Schengen-landen/de lijst met "derde landen" of naar een rode zone met heel hoog risico (gebieden waar zogenaamde 'variants of concern'-mutaties van het virus circuleren) blijven ten stelligste afgeraden.

De kleurcodes waarmee rekening gehouden moet worden zijn terug te vinden op de website info-coronavirus (https://www.info-coronavirus.be/nl/kleurcodes-per-land).

Opgelet - De kleurcode kan wijzigen tijdens je verblijf. Het is de geldige kleurcode op het moment van terugkeer die van toepassing is. Een actueel overzicht van de rode zones met heel hoog risico is op dezelfde website terug te vinden.

Bij terugkeer uit het buitenland (verblijf meer dan 48 uur) moet nog steeds een PLF (Passenger Locator Formulier) ingevuld worden.


Bij terugkeer uit Groene of Oranje zone (EU/Schengen-landen of lijst met "derde landen")

 • Geen verplichting tot quarantaine of test. Voorzichtigheid en toepassen COVID-maatregelen blijft geboden.


Bij terugkeer uit Rode zone (EU/Schengen-landen of lijst met "derde landen")

 • Medewerkers die terugkeren uit een rode zone, melden zich bij de Medische Dienst (toestel 3622 of 3235).
   
 • Verplichte quarantaine (in overleg met de medewerker wordt een afwezigheid vastgelegd niet ten koste van Evonik, bv. verlof, toegestane afwezigheid), tenzij:

  Je na aankomst onmiddellijk laat testen (dag 1 of dag 2) d.m.v. PCR-test en het resultaat is negatief.

  Je beschikt over vaccinatiecertificaat (volledige vaccinatie + 2 weken), recente negatieve PCR–test (<72 uur) of een herstelcertificaat (diagnose van COVID-19 werd minder dan 180 dagen geleden gesteld.
  Opgelet - De geldigheidstermijn van vaccinatiecertificaten kan in het land van reisbestemming anders zijn dan in België (bv. in Frankrijk word je pas volledig gevaccineerd beschouwd vier weken na inenting met Johnson & Johnson vaccin).

   

Bij terugkeer van buiten EU/Schengen-landen of lijst met "derde landen"

 • Medewerkers melden zich bij de Medische Dienst (toestel 3622 of 3235).
   
 • Verplichte quarantaine (in overleg met de medewerker wordt een afwezigheid vastgelegd niet ten koste van Evonik, bv. verlof, toegestane afwezigheid), tenzij:

  Je beschikt over vaccinatiecertificaat (volledige vaccinatie + 2 weken), een herstelcertificaat (diagnose van COVID-19 werd minder dan 180 dagen geleden gesteld én je na aankomst onmiddellijk laat testen (dag 1 of dag 2).

  Je werkt op Evonik-terrein met restricties tot 14 dagen na je terugkomst.
   

Bij terugkeer uit een Rode zone met heel hoog risico/'variants of concern'

 • Steeds telefonisch melden aan Medische Dienst
   
 • Verplichte quarantaine van 10 dagen met PCR-test op dag 1 en dag 7 óók voor personen die een coronacertificaat hebben (in overleg met de medewerker wordt een afwezigheid vastgelegd niet ten koste van Evonik, bv. verlof, toegestane afwezigheid)

 

Gepland verlof tijdens de quarantaine blijft op te nemen.

Indien de overheid bijkomende maatregelen of mogelijkheden zou voorzien, kan deze regeling herzien worden.

Werd jou een quarantaine-attest afgeleverd of werd je getest op COVID-19, gelieve dan voor je naar Evonik komt, de medische dienst te contacteren.
 

Test- en quarantaineregeling risicocontacten

 De geldigheid van een herstelcertificaat werd verlengd van 60 dagen naar 180 dagen (uitgezonderd bij clusters). Vanaf 01.07.2021 is "recent hersteld van Covid" een persoon waarbij minder dan 180 dagen geleden een diagnose van COVID-19 werd gesteld. Op die manier komt de termijn overeen met de geldigheid van herstelcertificaten voor reizigers.
 

MNS-maskers

De huidige regeling m.b.t. het gebruik van MNS-maskers blijft momenteel ongewijzigd.

Het dragen van een MNS-masker is verplicht op het volledige Evonik-terrein, tenzij bij het eten/drinken, het douchen, een zittende stationaire activiteit indien alléén in een lokaal of in open lucht (straten, pleinen en procesinstallaties, incl. verzend- en opslaghallen). Dus in bordzalen, vergaderzalen en landschapsburelen, waar meerdere medewerkers samen zitten, en uiteraard rekening houdend met social distancing, blijft het steeds verplicht een MNS-masker te dragen.

Deze regeling wordt regelmatig geëvalueerd rekening houdend met besmettingen on site en in de omgeving, het optreden van corona-mutaties en richtlijnen van de overheid.
 

Een geactualiseerd overzicht van de maatregelen bij Evonik en de test- en quarantaineregels vinden jullie in bijlage.