COVID-19 (CORONAVIRUS)

Belangrijke informatie voor de medewerkers van Evonik Antwerpen

Update 20.11.2020 - 12u00

Telewerken is verplicht door de overheid vanaf 02.11.2020 (tot 13.12.2020), tenzij dit onmogelijk is omwille van de aard van de functie of de continuïteit van de bedrijfsvoering, de activiteiten of de dienstverlening. Het ministerieel besluit vermeldt dat werknemers die zich van en naar het werk dienen te begeven, in het bezit moeten zijn van een attest.

Gelieve de brief in bijlage "essentiële verplaatsingen woon-werkverkeer mbt maatregelen COVID-19" af te drukken en bij te hebben bij het zich verplaatsen van en naar Evonik. Deze brief dient, samen met je toegangsbadge, getoond te worden in het geval men door de politie zou worden tegengehouden.

Stand van zaken positieve COVID-personen:

Sinds begin maart zijn er 31 Evonik-medewerkers en 5 contractoren positief op COVID getest, waarvan in de laatste week geen Evonik-medewerkers en 1 contractor.

Verplichte MNS-maskerdracht:

Het dragen van een MNS-masker is verplicht op het volledige Evonik-terrein (dus ook bij het zich verplaatsen in een installatie en/of op straten), tenzij bij het eten/drinken, het douchen of een zittende stationaire activiteit indien alléén in een lokaal.

Ook in bordzalen, vergaderzalen en landschapsburelen, waar meerdere medewerkers samen zitten, en uiteraard rekeninghoudend met social distancing, is het ook steeds verplicht een MNS-masker te dragen.

'Draag een mondmasker, altijd én overal' #samentegencorona

Telewerk:

Maximaal 1 persoon per bureel/eiland is toegestaan , waarbij er maximaal opgeroepen wordt aan thuiswerk te doen.

Regeling bezettingen:

Hoe gaan we om met bezettingen en vakantieplanning (tussen 24 oktober en eind december):

Bezetting in productieafdelingen en ondersteunende diensten : enkel de normale/minimum bezetting is aanwezig, de medewerkers die in overtal zijn nemen ofwel hun geplande vakantie of gaan naar huis in stand-by. Medewerkers die uit voorzorg naar huis gestuurd worden, zullen normaal doorbetaald worden. Deze medewerkers dienen beschikbaar te zijn indien hun aanwezigheid op de fabriek noodzakelijk is. Van deze medewerkers wordt verwacht dat zij maximaal aan thuiswerk doen indien dit in het kader van hun functie mogelijk is en hiervoor de nodige middelen en gegevens beschikbaar zijn.

Vakantieplanning: de huidige vakantieplanning blijft behouden. Elke medewerker kan zijn/haar vakantie verder zelf plannen in overleg met de collega’s tegen het einde van het jaar.

Onderhoudstaken op site:

Vanaf maandag 26 oktober worden onderhoudswerken door Technical Services geminimaliseerd (uitgezonderd werken die nodig zijn in kader van veiligheid en productiezekerheid).

Detailinformatie hierover vind je in het onderstaande document 'Maatregelen Evonik Antwerpen' .


Quarantainemaatregelen

Het spreekt voor zich dat medewerkers die symptomen vertonen niet naar Evonik komen en zich bij de huisarts melden. Een medewerker met symptomen moet zich onmiddellijk 7 dagen isoleren en contact opnemen met zijn arts om zich zo snel mogelijk te laten testen. Als de test positief is, blijft de persoon in quarantaine. Bij een negatieve test mag hij uit quarantaine zodra zijn klinische situatie dat toelaat.

Indien inwonende huisgenoten (partner, kinderen, ...) 'positief' getest zijn op het COVID-19 virus, moet de medewerker uit voorzorg 10 dagen in quarantaine (en voert bij voorkeur thuiswerk uit). Op de 7de dag moet de medewerker zich laten testen. Als de test positief is, moet de medewerker de 7 daaropvolgende dagen in isolatie. Bij een negatieve test moet de medewerker de sociale contacten beperken tot 14 dagen na risicocontact (thuiswerk of werken on site met restricties). Indien inwonende huisgenoten een COVID-19 test wegens symptomen hebben laten uitvoeren, waarvan het resultaat nog niet gekend is, gaat de medewerker uit voorzorg al in quarantaine (en voert bij voorkeur thuiswerk uit) tot het resultaat van de test bekend is. Medewerkers melden dit steeds bij hun directe chef en de medische dienst.

Deze regeling geldt ook voor asymptomatische personen die nauw contact hebben gehad met iemand die positief heeft getest, zodra ze dit vernemen of worden gecontacteerd via de contact tracing.

Een overzichtstabel van de maatregelen met betrekking tot quarantaine en testen is terug te vinden in de bijlage onderaan.

Aangezien het risico op besmettingen en verplichte quarantaine nog steeds zeer hoog is, zijn nauwe contacten op de werkvloer nog steeds niet toegelaten. De verplichting tot social distancing naar alle collega's toe blijft behouden. Hoog risico contacten op het werk zijn te allen tijde te vermijden om besmettingshaarden binnen Evonik, die naast gezondheidsrisico’s ook de productiezekerheid in gevaar kunnen brengen, te voorkomen. We roepen op dat elke medewerker zijn verantwoordelijkheid neemt en de zelfdiscipline heeft om zich te blijven houden aan de social distancing en de andere beschermingsmaatregelen, zowel op het werk als daarbuiten. Dit is cruciaal voor de eigen gezondheid, maar ook voor die van collega’s, familie en mensen die tot risicogroepen behoren.

COVID (antigen-)sneltesten bij Evonik Antwerpen

De Medische Dienst beschikt nu ook over COVID antigen-sneltesten. Deze zullen gebruikt worden voor medewerkers die een laag risico contact hadden op het werk (contacttracing door Medische Dienst), bij het optreden van clusters binnen een afdeling of voor medewerkers die in het kader van het werk moeten reizen waarbij ze een negatieve COVID-test moeten kunnen voorleggen.

Het doel van deze sneltesten is een vroegtijde opsporing van COVID-positieve asymptomatische laag risico contacten. Deze sneltest kan NIET gebruikt worden om de quarantaine of de periode waarbij met restricties gewerkt wordt, in te korten.

De sneltest wordt uitgevoerd bij de Medische Dienst op dag 5 na het laatste risicocontact d.m.v. een neuswisser. Hiervoor wordt steeds telefonisch een afspraak gemaakt.

De Medische Dienst bepaalt bij wie een sneltest wordt uitgevoerd. De sneltesten worden NIET uitgevoerd op verzoek van de medewerker, om grotere fysieke samenkomsten mogelijk te maken of bij medewerkers met (COVID-)symptomen.

Medewerkers met symptomen moeten hun huisarts contacteren.

Het overzicht met de maatregelen van toepassing op de Evonik-site in het kader van COVID-19 werd overeenkomstig geactualiseerd (zie bijlage "Maatregelen Evonik Antwerpen" in het midden van deze pagina).