COVID-19 (CORONAVIRUS)

Belangrijke informatie voor de medewerkers van Evonik Antwerpen

Update 28.09.2021 

Vanaf 01.10.2021 wordt een nieuwe stap ondernomen in het opheffen van de COVID-maatregelen. Aangezien het COVID-virus nog blijft circuleren en er, ook binnen Evonik, af en toe besmettingen zijn, worden de beperkingen binnen Evonik Antwerpen slechts stapsgewijs opgeheven.

Het dragen van een mondmasker en het respecteren van de anderhalve meter afstand blijven belangrijke instrumenten om de verspreiding van het virus tegen te gaan, net zoals het toepassen van de hygiënemaatregelen en vaccinatie. Evonik roept de medewerkers die, om welke reden dan ook, nog niet gevaccineerd zijn om dit alsnog te doen. Het is immers te verwachten dat niet-gevaccineerden de komende maanden besmet zullen worden, (ernstig) ziek kunnen worden, de collega’s aansteken en de productie-zekerheid van onze installaties in het gedrang kunnen brengen. Laat je daarom vaccineren voor je eigen gezondheid, de gezondheid van je collega’s en de bedrijfszekerheid van onze installaties.

Stand van zaken COVID-positief geteste medewerkers

Sinds begin maart 2020 zijn er 80 Evonik-medewerkers en 26 contractoren positief op COVID getest, waarvan er zich 3 besmettingen de voorbije maand voordeden.

Telewerk

De COVID-telewerkregeling wordt beëindigd op 30.09.2021. Vanaf 01.10.2021 wordt een nieuwe regeling van kracht waarbij telewerk structureel wordt verankerd in de organisatie.

Vermijd fysische contacten

Het aanhouden van social distancing van 1,5 m blijft belangrijk om hoogrisicocontacten te vermijden. Liften waarin 1,5 m afstand gehouden kan worden, kunnen door meerdere personen tegelijk gebruikt worden, mits het MNS-masker gebruik wordt. De uitbouwen, compartimenteringen, … van rookhuisjes worden in de loop van oktober afgebouwd. Lavabo’s, urinoirs, ... worden niet meer afgesperd; gebruik van MNS-masker in sanitaire ruimtes blijft wel nog steeds verplicht. Plexi schermen zijn nog steeds verplicht waar afstand van 1,5 m niet aangehouden kan worden. Het aantal aanwezigen in douches/omkleedlokalen wordt niet meer beperkt, mits de onderlinge afstand van 1,5 m wordt aangehouden.

Hygiënemaatregelen

Een regelmatige reiniging van gedeelde arbeidsmiddelen volstaat (niet meer elke wissel, geen gebruik folie, …). Ontsmettingsmiddel blijft wel ter beschikking in afdelingen.

Meetings

Indien de vergadering doorgaat met fysieke aanwezigheid, kies een vergaderruimte waarbij een afstand van 1,5 m van elkaar mogelijk is. Aan elke vergaderzaal hangt het maximum aantal toegelaten personen uit. Overschrijding van dit maximum is enkel mogelijk mits:

  • 1,5 m afstand bewaard wordt of plexi afscherming gebruikt wordt
  • er voldoende ventilatie is (openlaten van deur/venster of gedwongen ventilatie met  max. buitenlucht)
  • een continue CO2 meting aanwezig is

Dienstreizen, externe meetings/opleidingen (en ontvangst externe bezoekers)

Dienstreizen en externe meetings/opleidingen kunnen terug doorgaan mits toepassen van de COVID-regels op de externe locatie. Evonik roept de medewerkers (en externe bezoekers) op om hun verantwoordelijkheid op te nemen en ervoor te zorgen dat ze in het bezit zijn van een COVID Safe Ticket als ze hieraan willen deelnemen.

Jubilarisvieringen intern

Interne jubilarisvieringen kunnen terug doorgaan met aanwezigen van buiten de afdeling mits het aanhouden van social distancing en gebruik MNS-masker bij verplaatsingen.

MNS-masker en personeelsrestaurant

De huidige regelingen voor het gebruik van het MNS-masker en de maatregelen in het personeelsrestaurant blijven ook in oktober aangehouden.

Een algemeen overzicht van de test- en quarantaineregeling en de geldende maatregelen bij Evonik Antwerpen is terug te vinden in de bijlages.