Antwerpen

COVID-19 (CORONAVIRUS)

Belangrijke informatie voor de medewerkers van Evonik Antwerpen

Update 12.01.2022 

De maatregelen binnen Evonik Antwerpen wijzigen tijdelijk vanaf 12 tot en met 31 januari.

Algemeen wordt de bezetting on site tijdelijk terug beperkt. Medewerkers die niet noodzakelijk aanwezig moeten zijn on site en volwaardig vanop afstand kunnen werken via VPN-verbinding, worden opgeroepen maximaal aan telewerk te doen. Bij shiftmedewerkers gaan we over tot de minimumbezetting en de herinvoering van de P-dagen om de afwezigheden op te vangen. De maatregelen zullen gelden vanaf 13 tot en met 31 januari.
Gedetailleerde informatie hierover vind je in de ‘Maatregelen Evonik Antwerpen’.

Om de verspreiding van het coronavirus te kunnen tegengaan, moeten de maatregelen strikt opgevolgd worden: kom niet naar het werk in geval van COVID-symptomen, beperk het aantal sociale contacten, respecteer steeds de veilige afstand van 1,5 meter, draag een MNS-masker waar nodig en ventileer voldoende.
Hoogrisicocontacten (meer dan 15 minuten op minder dan 1,5m zonder MNS-masker) op het werk zijn te allen tijde te vermijden.

Stand van zaken COVID-positief geteste medewerkers

De voorbije week zijn 12 Evonik-medewerkers en geen contractoren positief getest.
Sinds begin maart 2020 zijn er  in totaal 223 Evonik-medewerkers en 33 contractoren positief op COVID getest. Een groot deel van dit totaal aantal besmettingen deed zich bovendien de voorbije maand voor (32 Evonik-medewerkers en 0 contractoren testten positief).

Telewerk

Telewerk is verplicht door de overheid, tenzij dit onmogelijk is omwille van de aard van de functie of de continuïteit van de bedrijfsvoering, de activiteiten of de dienstverlening.

Medewerkers die niet noodzakelijk aanwezig moeten zijn on site en volwaardig vanop afstand kunnen werken via VPN-verbinding, worden opgeroepen maximaal aan telewerk te doen (rekening houdend met continuïteit afdeling; max. aanwezigheid van 1 dag/week tot 28.01.2022).

Indien het echter voor de uitvoering van de functie een beduidend voordeel biedt dat de taken op de firma uitgeoefend worden, wordt de arbeidsplaats zo georganiseerd dat de taken op de afdeling veilig uitgevoerd kunnen worden.

Test- en quarantaineregeling

De test- en quarantaineregeling voor medewerkers van Evonik Antwerpen is opnieuw aangepast (gebaseerd op de immuniteitsstatus conform de regeling van de overheid). Wie niet of deels gevaccineerd is gaat in geval van een hoogrisicocontact resp. 10 of 7 dagen in quarantaine. Deze kan gestopt worden vanaf resp dag 7 of dag 4 mits dagelijkse negatieve sneltest tot dag 10 of dag 7. In beide gevallen komen deze medewerkers enkel naar de werkplek om de minimumbezetting te garanderen.
Voor medewerkers in het bezit van een vaccinatiecertificaat of een herstelcertificaat en die door de contacttracing als hoogrisicocontact gedefinieerd worden, is geen quarantaine vereist. Van dag 1 tot dag 5 komen deze medewerkers echter enkel naar de site (elke dag sneltest bij medische dienst, indien zinvol) om de minimumbezetting te garanderen. Een volledig overzicht van de test- en quarantainemaatregelen vind je in onderstaand overzicht 'Test- en quarantaineregeling'.

MNS-maskerplicht

Het dragen van een MNS-masker blijft verplicht op het volledige Evonik-terrein, tenzij

  • bij het eten/drinken, het douchen indien 1,5m afstand aangehouden wordt
  • een zittende stationaire activiteit indien alléén in een lokaal
  • in open lucht (straten, pleinen) en procesinstallaties, incl. verzend- en opslaghallen.

Dus in bordzalen, vergaderzalen en landschapsburelen, waar meerdere medewerkers samen zitten, blijft het steeds verplicht een MNS-masker te dragen, ook als de afstand van 1,5 m kan aangehouden worden.

Vaccinatie

Evonik roept de medewerkers die, om welke reden dan ook nog niet gevaccineerd zijn, op om dit alsnog te laten doen.

De Medische Dienst van Evonik Antwerpen is ook ingegaan op de vraag van de overheid om deel te nemen aan een pilootproject om de boostervaccinatie (en eventueel toekomstige herhalingsvaccinaties) on site bij de Medische Dienst toe te dienen. Kandidaten kunnen nog een afspraak maken op 17 januari.

Zelftests

Het gebruik van de zelftests die Evonik ter beschikking stelt, is vrijblijvend maar wordt wel ten sterkste aangeraden. Ideaal wordt het gebruik van de tests gespreid over werkregime en aanwezigheid on site.

Afdelingsoverschrijdende opleidingen en meetings

Externe afdelingsoverschrijdende opleidingen en meetings met fysieke aanwezigheid worden on hold gezet tot 28.01.2022.

De noodzaak van fysieke aanwezigheid bij interne afdelingsoverschrijdende opleidingen en meetings wordt bepaald door het (Afdelings)Hoofd. Het aantal samenkomsten en het aantal personen per interne bespreking wordt zoveel mogelijk beperkt. Daarbij worden  de regels m.b.t. afstand houden, hygiënemaatregelen, verluchting, MNS-masker gebruik strikt toegepast.

Teambuilding

Teambuildingsactiviteiten met een fysieke samenkomst zijn niet mogelijk tot 28.01.2022.

Jubilarisfeesten

Interne en externe jubilarisvieringen zijn niet mogelijk tot 28.01.2022.

Reizen

Dienstreizen worden beperkt tot de strikt noodzakelijke op individuele basis (geen groepen). Dienstreizen naar gebieden als rood ingedeeld door FOD Buitenlandse Zaken, worden afgeraden.

Privé-reizen buiten de Europese Unie/Schengen zone/lijst met “derde landen”, naar een rode zone of een rode zone met heel hoog risico (gebieden waar zogenaamde “variants of concern”-mutaties van het virus circuleren) worden ten stelligste afgeraden.

Medewerkers die terugkeren uit een rode zone, melden zich bij de Medische Dienst (toestel 3622 of 3235).

Een algemeen overzicht van de test- en quarantaineregeling en de geldende maatregelen bij Evonik Antwerpen is terug te vinden in de bijlagen hieronder.