COVID-19 (CORONAVIRUS)

Belangrijke informatie voor de medewerkers van Evonik Antwerpen

Update 12.03.2021 - 10u00

Telewerken is verplicht door de overheid tenzij dit onmogelijk is omwille van de aard van de functie of de continuïteit van de bedrijfsvoering, de activiteiten of de dienstverlening. Het ministerieel besluit vermeldt dat werknemers die zich van en naar het werk dienen te begeven, in het bezit moeten zijn van een attest. Gelieve de brief in bijlage "essentiële verplaatsingen woon-werkverkeer mbt maatregelen COVID-19" af te drukken en bij te hebben bij het zich verplaatsen van en naar Evonik. Deze brief dient, samen met je toegangsbadge, getoond te worden in het geval men door de politie zou worden tegengehouden.

Stand van zaken positieve COVID-personen

Sinds begin maart zijn er 58 Evonik-medewerkers en 11 contractoren positief op COVID getest, waarvan in de laatste week geen Evonik-medewerker en geen contractoren.

Telewerken

Informatie voor thuiswerkers m.b.t. ergonomie en psychosociale aspecten is terug te vinden op het intranet (portaal #samen.corona.verslaan > links > telewerk).

Ventilatie

Lokalen of ruimtes waar medewerkers werkzaam zijn, moeten op regelmatige basis verlucht worden door het openen van ramen. Deuren die geen veiligheidsfunctie hebben blijven het best open wanneer medewerkers aanwezig zijn. Dit geldt ook voor lokalen of ruimtes die voorzien zijn van klimatisatie. Het meest effectief is een verluchting door het tijdelijk volledig openen van een raam (bv. elk uur een raam minstens 3 minuten volledig open zetten). Tevens wordt gevraagd om na elke shiftwissel de ramen van de controlekamer open
te zetten en de lokalen van bijkomende verse lucht te voorzien. Bij bijzondere weersomstandigheden (bv. slagregen, hevige wind) waarbij het niet mogelijk is het raam tijdelijk volledig te openen, dienen ramen op kantelstand open te staan voor 50% van de tijd. Bovendien is sinds oktober de verhouding verse buitenlucht t.o.v. interne circulatie van de gedwongen klimatisatiesystemen gemaximaliseerd.

Vaccinaties

Ondertussen ontvingen enkele Evonik-medewerkers in het kader van hun (neven)beroep een eerste vaccin. Meer informatie omtrent het verdere verloop van de vaccinatiecampagne en bijhorende regelingen binnen Evonik volgt de komende weken.