Search

Gegevensbescherming

Gegevensbescherming: uw recht – onze plicht

U kunt erop vertrouwen dat wij uw gegevens beschermen: de bescherming van uw persoonlijke gegevens is voor Evonik Antwerpen NV een heel belangrijk gegeven, waar wij in al onze processen rekening mee houden.

Daarom verklaren wij hier onze richtlijnen die van toepassing zijn op de omgang met persoonlijke gegevens. Deze informatie kan u ook altijd terugvinden op alle plaatsen waar wij u vragen om ons zulke gegevens te verschaffen.

De gegevens die wij verzamelen

U kunt zo goed als de gehele website van Evonik Antwerpen NV bekijken, zonder dat wij hiervoor persoonlijke gegevens van u nodig hebben. Slechts voor een klein deel van de diensten die wij u aanbieden via deze website, vragen wij u naar persoonlijke gegevens, alvorens u hiervan gebruik kan maken.

Zodra u de website van Evonik Antwerpen NV bezoekt, zal de internet server (web server) van Evonik Antwerpen NV automatisch technische gegevens opslaan. Deze gegevens kunnen echter niet worden gelinkt aan een specifieke gebruiker, waardoor uw anonimiteit dus gewaarborgd blijft.

Technische gegevens

Onder deze gegevens verstaan we o.a. het IP-adres, informatie m.b.t. de internetbrowser, het besturingssysteem, de domeinnaam van de website die u doorverbindt met onze website, de gemiddelde tijd die op onze website doorgebracht wordt en de pagina’s die zoal opgeroepen worden van onze website. Deze gegevens worden naar onze website verzonden, wanneer uw internet browser individuele pagina’s oproept.

Bovendien maken wij op enkele van onze pagina’s ook gebruik van cookies. Dit zijn kleine gegevenselementen die de internet server naar uw computer kan doorsturen. Die kan deze cookies dan op zijn beurt herkennen tijdens uw bezoek aan onze website en zo uw bezoek vergemakkelijken. We gebruiken deze cookies niet om persoonlijke gegevens te verzamelen. U kunt op uw pc de instellingen van uw internet browser zodanig instellen, dat deze cookies al dan niet geactiveerd worden. Voor meer informatie hierover kunt u de ‘help-bestanden’ van uw internet browser raadplegen.

Wij gebruiken deze technische gegevens enkel om onze site nog attractiever en gebruiksvriendelijker te maken en de inhoud ervan nog meer op u af te stemmen en mogelijke technische problemen op te sporen en te verhelpen.

Persoonlijke gegevens

Wij verzamelen, verwerken en gebruiken uw persoonlijke gegevens enkel als u ons deze vrijwillig opgeeft. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren in het kader van een aanvraag, een rondvraag of een vraag van uwentwege aan ons om u te contacteren. Een andere mogelijkheid is bij een bestelaanvraag.

Verder hebben wij ook uw persoonlijke gegevens nodig, wanneer u van een aantal specifieke diensten gebruik wilt maken op de website van Evonik Antwerpen NV. Voorbeelden hiervan zijn de Newsletter of toegang tot een forum. Wanneer u beslist van een van deze diensten gebruik te maken, vindt u bij deze diensten telkens meer informatie over de omvang en het gebruik uw gegevens hiervoor.

Privacybescherming voor kinderen op het internet

Persoonlijke gegevens van kinderen die de site van Evonik Antwerpen NV bezoeken worden niet bewust verzameld of gebruikt. Over het algemeen weten wij niet tot welke leeftijdscategorie onze bezoekers behoren. Wij hebben ook geen specifieke stappen ondernomen om deze gegevens te beschermen.

Daar de bescherming van kinderen, die gebruik maken van het internet, Evonik Antwerpen NV bijzonder nauw aan het hart ligt, vraagt Evonik alle ouders en/of toezichthoudende personen kinderen op een verantwoorde manier te leren omgaan met het vrijgeven van persoonlijke gegevens op het internet.

Zonder de uitdrukkelijke toestemming van de ouders en/of toezichthoudende personen, zouden kinderen geen persoonlijke gegevens aan Evonik Antwerpen NV mogen verschaffen.

Hoe gebruiken wij uw gegevens?

De persoonlijke gegevens die u tijdens uw bezoek aan onze site aan Evonik Antwerpen NV verschaft hebt, worden enkel verzameld, verwerkt en gebruikt volgens de geldende wetgeving op de privacybescherming.

We gebruiken uw persoonlijke gegevens enkel voor de doeleinden hier in deze privacyverklaring beschreven (zoals voor de verwerking van aanvragen of voor het gebruik van internetdiensten). Daarenboven vragen, verwerken of gebruiken wij uw persoonlijke gegevens enkel indien dit noodzakelijk is voor de bescherming van de gerechtelijke en zakelijke belangen van Evonik Antwerpen NV.

Evonik Antwerpen NV zal uw persoonlijke gegevens nooit doorgeven aan derden, tenzij mits uw uitdrukkelijke toestemming.

Inlichtingen over, aanpassingen aan en verwijderen van uw persoonlijke gegevens

U kunt te allen tijden schriftelijk navraag doen bij ons of er persoonlijke gegevens van u bij ons verzameld zijn, en zo ja, welke. We zullen u dan schriftelijk het antwoord daarop terugsturen. Uw aanvragen hiervoor kunt u richten aan onze verantwoordelijke voor de gegevensbescherming. Via deze persoon kunt u ook uw gegevens laten veranderen of laten verwijderen.

Beveiliging van uw gegevens

Evonik Antwerpen NV heeft de nodige technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen misbruik, manipulatie, verlies en ongeoorloofde toegang door derden. Onze beschermingsmaatregelen worden continu gecontroleerd en verbeterd met alle mogelijke technische en organisatorische hulpmiddelen.

Uw aanspreekpartner voor gegevensbescherming bij Evonik Antwerpen NV

Indien u vragen hebt m.b.t. de verwerking van uw persoonlijke gegevens, kunt u deze direct richten aan onze verantwoordelijke voor gegevensbescherming, die voor al uw vragen, opmerkingen en commentaren ter beschikking staat:

Evonik Antwerpen NV
Katrien Van den Eeckhout
Tijsmanstunnel West
2040 Antwerpen
België

Wij wijzen er ten slotte nog graag op dat deze privacyverklaring steeds up to date gehouden wordt volgens de recentste wetgeving naar Belgisch Recht.

© Evonik Antwerpen NV, januari 2017